Vad betyder Kidnappning?

Kidnappning är en vardaglig benämning på brottet människorov. Ordet (eng. kidnapping) kommer av engelskans kid "barn" och nap (variantform av nab) "stjäla", "norpa", "nappa". Kidnappning innebär ett bortrövande av framförallt barn,[källa behövs] men även av vuxna, vanligtvis i utpressningssyfte. Straffrättsligt rubriceras kidnappning som människorov eller, beroende på omständigheter.. Läs vidar på Wikipedia

bortrövande || -en; -ar

Synonym till Kidnappning?

äv. kidnapping människorov, barnarov, bortrövande, bortförande, enlevering, sjanghajande, gisslantagning


Läs mer om "Kidnappning" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Framtvingande, Nukleon, Plockepinn, Kornettist, Bitsk, Aktris, Avtala