Vad betyder Kennelklubb?

Kennelklubbar är nationella intresseorganisationer som organiserar frågor rörande avel av rashundar. De fastställer rasstandarder och hälsoprogram, för stambok, organiserar hundutställningar och andra tävlingar och prov. Flertalet nationella kennelklubbar är anslutna till den internationella kennelfederationen Fédération Cynologique Internationale (FCI). Den första kennelklubben var St.. Läs vidar på Wikipedia

(riks)förening för hunduppfödare och hundägare

Synonym till Kennelklubb?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Lagerkransa, Bagatellartad, Bronsering, Lydighet, Nollvision, Dilatation, Tolta