Vad betyder Kemoterapi?

Kemoterapi, cytostatika, cellgifter, är läkemedelsbehandling mot cancer som ospecifikt slår mot alla celler i kroppen som delar sig snabbt, och framförallt tumörceller kommer att gå in i programmerad celldöd vilket bromsar tumörens tillväxt. Kemoterapi används vid många tumörsjukdomar, bland annat som behandling före och efter kirurgi, för att döda de cancerceller som inte kan avlä.. Läs vidar på Wikipedia

(medicinsk term) behandling med syntetiskt framställda ämnen speciellt av tumörsjukdomar (med kemoterapeutika, dvs. cellhämmande medel)

Synonym till Kemoterapi?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Darrig, Chockerande, Handkammare, Leksakstrissa, Konsensus, Utrikesminister, Kvartil