Vad betyder Kemisk?

som hör till kemin; (bildlig betydelse) kemiskt fri från ... absolut fri; kemisk analys bestämning av ett ämnes beståndsdelar; kemisk tvätt se kemtvätt; kemiskt tecken internationell beteckning för ett grundämne, till exempel. O för syre || -t

Synonym till Kemisk?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Potentiell, Stampen, Fyllest, Litsa, Giltighetstid, Innegrupp, Otydlig