Vad betyder Kedja?

En kedja är en teknisk anordning som består av ett antal sammanlänkade länkar. Kedjor används bland annat i hissverk eller för att överföra kraft från ett maskinelement till ett annat (transmissionskedjor) eller för upphängning av diverse föremål (fästkedjor). Grövre typer av kedjor kallas ofta kätting. Efter tillverkningssättet skiljer man på kedjor med slutna länkar, där län.. Läs vidar på Wikipedia

band av länkar: hunden var bunden med en kedja, hon bar en tunn guldkedja om halsen; rad av personer, föremål, händelser osv. med visst samband: butikskedja; anfallsspelarna i fotbollslag || -n; kedjor binda med kedja, fängsla || -de

Synonym till Kedja?


subst.

1. kätting, boja, ked, band av länkar, länkar; tjuder, koppel, bindsle; halsband, collier; rad, räcka, länga, följd, svit, radda; ring, krets, drev, kordong
2. (sport) anfall, anfallsspelare, anfallslinje, line

verb
fängsla, hålla bunden, fjättra, binda med kedja, tjudra


Läs mer om "Kedja" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Leveransbeting, Egendomsfolk, Renskiljning, Arghet, Reformivrare, Sanera, Svett