Vad betyder Kavitet?

Kavitet är ett hålrum. Termen kan även inbegripa en elektromagnetisk svängningskrets, men den har även använts i samband med andra fysikaliska fenomen som kavitation... Läs vidar på Wikipedia

hålighet, urholkning || -en; -er

Synonym till Kavitet?

urholkning, hålighet, håla, hål, hålrum, fördjupning, insjunkning


Läs mer om "Kavitet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Arbetsrum, Hemoglobin, Uttolka, Kastanjetter, Rehab, Gallfeber, Faren