Vad betyder Kavitation?

Kavitation är uppkomsten av kaviteter (hålrum) i vätskor i form av bubblor där vätskan övergått i gasform genom att det statiska trycket i vätskan sjunker. Vätskan "kokar" d.v.s. övergår lokalt i gasform. Kavitation förekommer aldrig renodlad utan är alltid en blandning av gasbildning, inlöst luft i vätskan som frigörs och expansion av inblandade luftbubblor i vätskan. == Skadev.. Läs vidar på Wikipedia

uppkomst av ångblåsor, kaviteter, i strömmande vatten när trycket blir så lågt att vattnets ångbildningstryck underskrids, kan skada till exempel turbinskovlar eller propellrar || -en

Synonym till Kavitation?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Pornograf, Partajare, Slet, Samlevnad, Bettskena, Vinddriven, Majblomma