Vad betyder Kavelbro?

Kavelbro är en förstärkning för enkla vägar över sank mark. Kavelbron består av timmerstockar lagda tätt intill varandra tvärs vägens riktning, likt sliprar på en järnväg. Stockarna fördelar belastningen av fordonets tyngd och hindrar det från att sjunka ner i marken. Kavelbron fungerar inte som en fördämning, utan tillåter ett visst flöde av vatten från den ena till den andra .. Läs vidar på Wikipedia

provisorisk väg eller bro över sankmark, byggd av rundvirke eller kluvna trädstammar

Synonym till Kavelbro?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Tonande, Ansiktsuttryck, Jordenruntfarare, Sommarmoln, Maltos, Dolma, Lyrtorsk