Vad betyder Kausalitet?

Kausalitet, eller orsakssamband, innebär en form av nödvändighet i relationen mellan empiriska fenomen (ting eller händelser). Om kausalitet råder mellan två fenomen, kallas det ena orsak och det andra verkan. Statistiska samband kan sakna orsakssamband: två relaterade händelser kan till exempel bero på en tredje händelse. Relationens nödvändighet uttrycks i vetenskapliga lagar som i s.. Läs vidar på Wikipedia

samband mellan orsak och verkan, orsakssammanhang || -en

Synonym till Kausalitet?

orsaksförhållande, orsakssammanhang, kausalsammanhang


Läs mer om "Kausalitet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Sviktande, Deppig, Modersfixering, Datja, Drugstore, Flygresa, Implicera