Vad betyder Kauri?

kaurisnäcka liten porslinssnäcka som använts som betalningsmedel i Orienten || -n; -er
fernissa || -n

Synonym till Kauri?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Stigfinnare, Maner, Atomgrupp, Fakta, Munkjacka, Fruktan, Furir