Vad betyder Kattost?

Kattost syftar på en del av de växtarter som tillhör släktet malvor. Malvorna känns igen på sin kretsrunda, nedplattade frukt, till formen lik en liten kaka eller ost (därav namnet kattost). == Kattostarter == De kattostarter som växer vilt i Sverige är Kvarnkattost Malva parviflora Skär kattost Malva neglecta Vit kattost Malva pusilla.. Läs vidar på Wikipedia

skär kattost, vit kattost växtarter av malvasläktet

Synonym till Kattost?

malva


Läs mer om "Kattost" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Glaciologi, Corny, Lovart, Orsakssammanhang, Sedlighetsivrare, Utsugen, Skavank