Vad betyder Kattguld?

Kattguld, en folklig benämning på olika metallglänsande mineral som kan hittas i naturen. Det är i de flesta fall pyrit (svavelkis), ett mässingsgult, metallglänsande mineral innehållande järn och svavel (FeS2). Det kan också vara vittrad biotit eller muskovit (K(Mg,Fe)3(Al,Si)3O10(OH,F)2), en typ av glimmer. Vid vittringen urlakas en del kemiska komponenter och färgen ändras från brun.. Läs vidar på Wikipedia

se glimmer något glänsande men oäkta eller värdelöst

Synonym till Kattguld?

kattgull, glimmerfjäll, glimmer; oäkta vara, värdelöst krams, talmi


Läs mer om "Kattguld" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Ristning, Kavlugn, Piratfartyg, Chemis, Swami, Tordes, Argsinthet