Vad betyder Kattfot?

För den stämpel, som kallas kattfot, se Kontrollstämpel Kattfot (Antennaria dioica) är en art inom familjen korgblommiga växter som är en ganska allmän växt genom hela det nordeuropeiska florområdet, österut förekommer den till Japan och Aleuterna. Dock har den minskat i modern tid. Även i fjälltrakter är den ganska allmän. Arten tillhör företrädesvis torr och grusartad jordmån,.. Läs vidar på Wikipedia

en korgblommig växt

Synonym till Kattfot?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Bryggeri, Klokt, Antropofob, Forint, Genomlysande, Specialisera, Habitat