Vad betyder Katsa?

Katsa (även kallad katsegård och kasse) är ett fast fångstredskap för fisk. Det börjar med ett ledverk ("staket") vinkelrätt utgående från en strand. Ledverket består av en rad i botten tätt nerslagna störar, så tätt att större fiskar ej kan komma emellan. Ledverket avslutas ute i sjön av en bur, likaledes uppbyggd av störar. Buren är försedd med ett mycket litet hål, dit fiske.. Läs vidar på Wikipedia

eller katse fiskeredskap i form av ett spjälverk eller en bur || -n; katsor resp. katsar

Synonym till Katsa?

el. katse stor ryssja, mjärde


Läs mer om "Katsa" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Styltig, Grunddika, Klipping, Satyr, Sammansvuren, Montenegrin, Ris