Vad betyder Katekumen?

En katekumen är en person som genomgår undervisning i kristendomen i avsikt att döpas. Beteckningen används som regel för vuxna som fötts in i en annan religion och avser konvertera till kristendomen. För dem som konverterar mellan kristna samfund brukas sällan beteckningen, även om dessa också genomgår undervisning innan omvändelsen. Ordet katekumen kommer av grekiskans κατηχού.. Läs vidar på Wikipedia

en som undervisas i den kristna läran före dopet || -en; -er

Synonym till Katekumen?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Vaxljus, Skrynka, Servett, Innovera, Ordstumhet, Marknad, Tusenlapp