Vad betyder Kategori?

För information om kategorier på Wikipedia, se Wikipedia:Kategorier Kategori kan syfta på: Kategori (matematik) – en struktur bestående av en uppsättning objekt, en uppsättning morfismer och vissa tillordningar av objekt eller morfismer Kategori (filosofi) – inom filosofin ett ontologiskt begrepp som betecknar de mest fundamentala sorterna under vilka alla entiteter (allt varande) klassi.. Läs vidar på Wikipedia

avdelning, grupp, klass, fack; (filosofisk term) grundbegrepp; störst, bäst etcetera alla kategorier utan jämförelse störst etcetera av alla || -n; -er

Synonym till Kategori?

grupp, indelningsgrupp, klass, avdelning, typ, art, slag, fack; grundbegrepp, begreppsklass


Läs mer om "Kategori" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Reparation, Bakflyt, Svendom, Innovera, Enbent, Bindande, Vasker