Vad betyder Katedralskola?

Katedralskola, domkyrkoskola, stiftskola, var en skolform som uppkom under medeltiden. De användes främst till att utbilda präster, men senare även lekmän. De var knutna till stiftens domkyrkor i biskopsstäderna. Katedralskolorna utvecklades till gymnasieskolan. Kyrkan övertog vid övergången till medeltiden antikens utbildningsarv, vilket primärt fördes till klosterskolor. Omkring 700-t.. Läs vidar på Wikipedia

(historisk term) högre skola (gymnasium) i en stiftsstad (ännu i namnet på några sådana, till exempel Katedralskolan i Lund)

Synonym till Katedralskola?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Intertextualitet, Godtrogenhet, Pastill, Siluett, Kokkonst, Lytt, Avelsgalt