Vad betyder Kateder?

För kateder i skolorna, se skolkateder. Kateder (latin: cathedra, stol med armstöd) syftar på svenska i första hand på lärarens plats i klassrummet, lärostolen eller skolkatedern. I kristna sammanhang avser det en särskild tronliknande sittplats där kyrkans högsta företrädare tar plats. Ordet kom till svenskan genom kristendomen; i vissa kyrkor finns särskilda biskopsstolar som kalla.. Läs vidar på Wikipedia

lärarens bord; talarstol || -n; katedrar

Synonym till Kateder?

lärarens bord; talarstol, talartribun, podium, pulpet


Läs mer om "Kateder" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Dubba, Ryckas, Ticka, Samojediska, Hedersamhet, Generator, Husmor