Vad betyder Katarsis?

Katarsis (även katharsis, från grekiska κάθαρσις) är ett grekiskt ord med betydelsen "rening" eller "rensning", härlett från verbet καθαίρειν, kathairein, "att rena, rensa" och är besläktat med adjektivet καθαρός, katharos, "ren". Begreppet användes av Aristoteles som menade att tragedin renar oss. Katarsis är definitionsmässigt det plötsliga känslomässiga klim.. Läs vidar på Wikipedia

se katharsis

Synonym till Katarsis?

se katharsis


Läs mer om "Katarsis" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Mammig, Nm, Skjut, Kyrass, Jordbunden, Plockande, Borax