Vad betyder Katalysator?

Denna artikel handlar om katalysatorer som generellt kemiskt begrepp. För den vanligaste tekniska tillämpningen, se katalytisk avgasrening En katalysator är ett ämne som utan att själv förbrukas ändrar kinetiken hos en termodynamiskt tillåten kemisk reaktion genom att öppna en alternativ reaktionsväg med lägre aktiveringsenergi så att fler partiklar har tillräckligt hög energi för a.. Läs vidar på Wikipedia

ämne som påskyndar en kemisk reaktion utan att själv delta i den; (bildlig betydelse till exempel) någon eller något som utlöser ett händelseförlopp utan att vara direkt inblandad || -n; -er [-to:-]

Synonym till Katalysator?

påskyndande medel, hämmande medel, enzym; pådrivare, utlösare, främjare; (katalytisk) avgasrenare, katalysatorrenare


Läs mer om "Katalysator" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Attraktion, Ombildning, Abbedissa, Tolerabel, Botanisera, Konfucianism, Jolster