Vad betyder Katakres?

Katakres är en (till synes) ologisk sammanblandning av ord, uttryck eller bilder som kan vara både medveten och omedveten. Ordet katakres kommer från grekiskans κατάχρησις (katachresis) som betyder ”missbruk” (jmf lat. abusio). En katakres kan vara humoristiskt menad eller en helt ofrivillig groda. Inom den klassiska retoriken handlar katakres först och främst om ord där en ”.. Läs vidar på Wikipedia

sammanblandning av oförenliga bildliga uttryck, till exempel 'tidens tand läker alla sår' || -en; -er

Synonym till Katakres?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Atlastyg, Narkotikaslav, Julig, Studieintresserad, Avsalta, Glaskolv, Sammanhang