Vad betyder Katakomb?

Katakomb är en underjordisk begravningsplats. Ordet går tillbaka på Coemeterium ad catacumbas som är helgonet Sebastians gravområde vid Via Appia i Rom. Redan under antiken fanns underjordiska begravningsplatser i Medelhavsområdet, bland annat i Rom och Neapel. De var ofta vitt förgrenade och med flera våningar, och gravarna låg antingen var för sig uthuggna i väggen eller också gravla.. Läs vidar på Wikipedia

underjordisk gång med inmurade gravar (främst i Rom) || -en; -er

Synonym till Katakomb?

gravgång, gravkammare, underjordisk begravningsplats


Läs mer om "Katakomb" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Grindval, Uppstart, Utvecklingsriktning, Ondska, Befolkningskurva, Alkoholism, Guldig