Vad betyder Kasuistik?

Kasuistik kan syfta på: Kasuistik (teologi) – en etisk framställning som vill befria från individuellt, självständigt avgörande i samvetsfrågor Kasuistik (medicinvetenskap) – en sammanställning av beskrivningar över individuella sjukdomsfall.. Läs vidar på Wikipedia

(av latin casus 'fall') sammanställning av konkreta fall (till exempel sjukdomsfall); moraliska anvisningar för olika fall || -en; -er

Synonym till Kasuistik?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Underkant, Mjukstarta, Inertia, Fabla, Neurotiker, Ironiker, Radiell