Vad betyder Kasuar?

individ av en grupp (en ordning) strutsliknande fåglar (ratiter) i Australien och på Nya Guinea (hit hör två arter kasuarer samt emu) || -en; -er

Synonym till Kasuar?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Certifiera, Mansdominerad, Indisk, Talang, Dopkalk, Flygsand, Koantilop