Vad betyder Kastellan?

Kastellan (franska châtelain, latin: castellanus), var i äldre tider den som förde befälet på ett kastell och kallades även borggreve, borgfogde eller slottshövitsman. Numera är det en benämning på en tillsyningsman på ett slott eller slottsvaktmästare. I Polen hade en kastellan länge hög status. Kung Bolesław Chrobry inrättade i landets kretsar (kastellanier), kastellaner som blan.. Läs vidar på Wikipedia

(historisk term) slottshövitsman, slottsfogde; (numera) tillsynsmanslott, slottsvaktmästare || -en; -er

Synonym till Kastellan?

slottsvaktmästare, slottsförvaltare, slottsfogde


Läs mer om "Kastellan" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Neolitisk, Pantlek, Styver, Alp, Gycklare, Teak, Koagulera