Vad betyder Kastanjetter?

Kastanjetter (skrivs i plural) (fr. castagnettes, sp. castañetas, eg. "små kastanjer", av sp. castaña, "kastanj"), ett i spanska och neapolitanska danser brukligt skallerinstrument, bestående av två i form av ett genomskuret kastanjeskal (därav namnet) sammansatta träbitar, genom vilkas hopslående med fingrarna - sedan musikinstrumentet medelst ett band fästs vid tummen - de dansande slå.. Läs vidar på Wikipedia

(pluralis) ett spanskt rytminstrument: två små skålar som slås mot varandra inne i handen

Synonym till Kastanjetter?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Socialskikt, Vitrin, Lori, Signum, Revanschistisk, Antikverad, Honorgan