Vad betyder Kast?

Kast är en typ av hierarkiska socialgrupperingar som förekommer inom det indiska kastväsendet. Ordet (från port. casta, "släkte" el. "ras") användes först av portugiser för att beskriva den ståndsindelning de fann i Indien på 1500-talet. Människor föds där in i en kast och är hänvisade till att leva inom den hela sitt liv. Man lever i de kaster man föds i, vid giftermål upptas man.. Läs vidar på Wikipedia

(enligt indisk samhällsindelning) strängt avgränsad social grupp som man tillhör från födseln; se även kastlös || -en; -er
handlande || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Kast?


1. samhällsklass, ståndsklass, stånd
2. stillåda, låda för trycktyper
3. drivbänk, litet växthus
4. uppkastad hög, vedstapel, vedhög, vedstack, vedtrave

1. slungande, kastning, slängande, stöt; stå sitt kast skylla sig själv
2. hastig rörelse, knyck, ryck; kåre, vindil


Läs mer om "Kast" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Bergfink, Naturmedel, Polsko, Kullager, Gatumusikant, Betyda, Skrymt