Vad betyder Kassett?

Kassett kan syfta på: Bokkassett – låda för förvaring av två eller flera sammanhörande bokband Kassettak – utsmyckning av tak, valv eller valvbåges insida Kassettband – analogt, magnetiskt lagringsmedium för ljud och data Spelkassett – form av insticksmodul som används for att lagra och distribuera datorprogram Videokassett – typ av lagringsmedium på vilket rörliga bilder kan .. Läs vidar på Wikipedia

behållare; liten behållare för film, ljudband och dylikt.se under kassettak || -en; -er

Synonym till Kassett?


1. musikkassett, videokassett, filmkassett, datakassett, kassettband
2. behållare, skrin, dosa, ask, magasin


Läs mer om "Kassett" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Officersaspirant, Teologie, Ungdom, Sidoutflykt, Midjevidd, Omskrivning, Plansch