Vad betyder Kassera?

förkasta, ogilla, gallra bort, utdöma || -de
inkassera 2

Synonym till Kassera?

förkasta, ogilla, gallra bort, utdöma, utsortera, utmönstra, rata, kasta, skrota, spola, slänga, utrangera, vraka, makulera
Motsatsen till Kassera

godkänna, behålla
kassera in inkassera, driva in, indriva, uppbära betalning; lyckas skaffa sig, , erhålla


Slumpvalda ord:

Rosenkrans, Krossad, Datering, Storkap, Sittbrunn, Reservfond, Svarabhakti