Vad betyder Kassako?

En kassako är ett företag, ett affärsområde eller en produkt som genererar ett stort fritt kassaflöde över tiden. Kassaflödet är beroende av företagets eller produktens lönsamhet, det vill säga att intäkter är större än kostnader, men även av att överskottet inte binds upp i verksamheten i form av rörelsekapital. Kassaflödet i ett företag kan användas till att amortera skulder.. Läs vidar på Wikipedia

något som ger stora intäkter, 'mjölkko'

Synonym till Kassako?

(vard.) bra inkomstkälla, vinstmaskin, mjölkko, mjölkkossa, kassakossa


Läs mer om "Kassako" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Bageriprodukt, Motse, Tunisier, Tribadisk, Proportionalitet, Partihandlare, Narration