Vad betyder Kasko?

(försäkrings)värde av fartyg men ej last och passagerare || -t; -n

Synonym till Kasko?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Matsedel, Ogynnsam, Asynja, Asyl, Fornfynd, Kontrollapparat, Blekas