Vad betyder Kaschera?

dölja, hemlighålla || -de

Synonym till Kaschera?

dölja, hemlighålla, gömma, fördölja


Slumpvalda ord:

Tretal, Lapa, Vardera, Oproportionerlig, Ocklusion, Massmedium, Avstraffa