Vad betyder Karusell?

Karusell är en åkattraktion som förekommer på många nöjesparker. Den består av en roterande plattform med olika sittplatser, vanligtvis i form av olika djur, till exempel hästar, som även rör sig upp och ned. En karusell rör sig ofta till musik. Det fanns enkla karuseller redan i det bysantinska riket. Den första ångdrivna karusellen fanns i Europa på 1860-talet. På många lekplatse.. Läs vidar på Wikipedia

(på nöjesfält) stor snurra att åka runt på: åka karusell || -en; -er

Synonym till Karusell?

nöjeskarusell, slänggunga, tivolisnurra; snurra; kretslopp, virvel; ta igen på gungorna vad man förlorat på karusellen (bildl.) ta igen en förlust på annat håll


Läs mer om "Karusell" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Programguide, Impala, Boplats, Skulor, Anamnes, Seismograf, Chefsfartyg