Vad betyder Karting?

Karting är en bilsport som körs på en asfaltbana, med en liten snabb specialbyggd bil. Bilen kallas egentligen kart, vilket inte är den beteckning de som kör använder. I folkmun har bilarna fått benämningen gokart, vilket då främst gäller nedan omnämnda kartar avsedda för uthyrning. Dessa fordon får inte framföras på allmän väg, men å andra sidan krävs inte det vanliga körkort.. Läs vidar på Wikipedia

(sport.) det att köra go-kart (se detta ord) || -en

Synonym till Karting?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Jordanier, Ostpaj, Regering, Tretti, Dystra, Visitering, Accedera