Vad betyder Kartering?

Kartering är olika metoder för insamling av data som ska ligga till grund för framställning av kartor. Metoderna kan vara fältmätning, bildtolkning, geodetiska och fotogrammetriska metoder. Man brukar skilja på begreppen storskalig och småskalig kartering. Med storskalig kartering menas inmätning av objekt i stor skala, det vill säga skalområdet 1:400 till ungefär 1:10 000, varifrån m.. Läs vidar på Wikipedia

Se kartera

Synonym till Kartering?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Fladdrig, Klockarkatt, Avkopplande, Obehaglig, Pliktexemplar, Dyngmat, Emendera