Vad betyder Karnap?

Karnap är en hängande utbyggnad på mur eller vägg, ursprungligen av fortifikationskaraktär, senare som ren dekoration. == Se även == Burspråk Turell.. Läs vidar på Wikipedia

eller karnapp tornlik utbyggnad försedd med fönster och tak || -et äv. -en; pl. = äv. -er, best. pl. -en äv. -erna

Synonym till Karnap?

el. karnapp (arkit.) tornlik utbyggnad, burspråk


Läs mer om "Karnap" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Ospecificerad, Militieombudsman, Amour, Crawl, Bogsering, Schackrande, Stenhop