Vad betyder Karma?

För albumet av Kamelot, se Karma (musikalbum). Karma (sanskrit: karman, pali: kamma, "handling") är ett centralt begrepp inom österländsk religion och filosofi. I filosofiskt/religiöst hänseende har karma snarare betydelsen lagen om orsak och verkan. När en varelse agerar med tankar, känslor och handlingar lämnas ett spår både på omgivningen och i den egna organismen. Avtrycket får b.. Läs vidar på Wikipedia

(enligt indisk själavandringslära) summan av en människas handlingar under livet (vilket bestämmer hennes nästa liv) || -n

Synonym till Karma?

öde


Läs mer om "Karma" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Teaterviskning, Oavkortad, Brouillera, Indata, Statering, Svars, Uteugn