Vad betyder Karens?

Karens innebär att man avstår från något under en viss tid. Det kan till exempel handla om en tidsmässig inskränkning i en försäkrings giltighet. Vissa bidrag inom socialskyddet utbetalas inte under karensdagar, varvid en viss självrisk föreligger. I Finland skiljer man mellan arbetslöshetsdagpenningens självriskdagar och karens, där karens införs till exempel då en person vägrar t.. Läs vidar på Wikipedia

vanligen = karenstid; (sport.) vid övergång från en klubb till en annan: tiden innan idrottsmannen får tävla för sin nya klubb || -en

Synonym till Karens?

karenstid


Läs mer om "Karens" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Sfinx, Resning, Skolhus, Vinylskiva, Klisterkonst, Zootomi, Arrestlokal