Vad betyder Karelska?

Karelska (karjalan kieli) är ett östersjöfinskt språk inom den uraliska språkfamiljen. Karelskan talas av omkring 35 000 personer. Karelskan räknas idag som ett eget språk. Historiskt har dock karelskan i vissa perioder räknats som dialekt av finskan, till exempel av politiska rörelser som velat förena traditionellt karelskspråkiga områden med Finland. I de finländska delarna av det h.. Läs vidar på Wikipedia

språk som är närbesläktat med finska och som talas i Karelen || -nkarelsk kvinna || -n; karelskor

Synonym till Karelska?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Siderit, Etiker, Checkblankett, Spejande, Radioeko, Skelett, Hihi