Vad betyder Karel?

person från Karelen || -en; -er. El. karelare || -n; pl. =, best. pl. -arna

Synonym till Karel?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Bolstring, Taxa, Utropsord, Diplomatverksamhet, Socialsekreterare, Rutinerad, Minibuss