Vad betyder Kardinaltal?

Kardinaltal är ett begrepp inom mängdteorin, och betecknar antalet element i en mängd. Det är ett sätt att generalisera talbegreppet. Ibland skriver man lodstreck kring mängden för att beteckna antalet element (kardinaliteten). |M| är alltså antalet element i M. == Vag definition == Ett vagt sätt att formulera innebörden av begreppet kardinaltal för en mängd (A) är att säga att de.. Läs vidar på Wikipedia

se grundtal

Synonym till Kardinaltal?

grundtal


Läs mer om "Kardinaltal" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Tsatsiki, Utagerande, Likvidering, Endemisk, Teoretiker, Knoppig, Ostkaka