Vad betyder Kardinal?

För fågeln kardinal, se tättingfamiljen kardinaler. Kardinal är en titel i Romersk-katolska kyrkan för det näst högsta ämbetet efter påven. Kardinalatet är till skillnad från biskopsämbetet ingen vigning utan en värdighet. Kardinalerna utgör kardinalskollegiet och sammanträder efter påvens död i den valkorporation, konklaven, som har till uppgift att utse ny påve. Sedan Paulus V.. Läs vidar på Wikipedia

kyrkoman i katolska kyrkan med den högsta värdigheten näst efter påvenindivid av en underfamilj nordamerikanska fältsparvar, speciellt röd kardinal känd för sin lysande röda dräkt || -en; -er

Synonym till Kardinal?


adj.
mycket viktig, grundläggande, väsentlig, huvud-, grund-

subst.

1. hög katolsk prelat, kardinalbiskop
2. fältsparv


Läs mer om "Kardinal" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Marionett, Putt, Stressad, Tunnelbanan, Protest, Kolmila, Efterindustriell