Vad betyder Kardel?

Kardel är en del av ett rep, vajer, ledning eller dylikt. Repet består av ett antal kardeler som tvinnats tillsammans. Varje kardel kan i sig vara tvinnad (spunnen) av flera (tunnare) kardeler. I elsammanhang används ordet kardel för att beskriva en enskild tråd i en flerledarkabel – en flexibel ledning kan till exempel vara tillverkad genom att sju kardeler tvinnas till en tråd, som sedan.. Läs vidar på Wikipedia

var och en av de tre eller fyra strängar som tågvirke tvinnas eller flätas av || -en; -er

Synonym till Kardel?

repsträng, tross; dukt


Läs mer om "Kardel" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Fixtur, Mytologisk, Transformering, Tullskydd, Tristess, Rytmisk, Lejonparten