Vad betyder Karboxyl?

den kemiska gruppen -COOH (en kolatom, två syreatomer och en väteatom), viktig beståndsdel i många organiska föreningar || -en

Synonym till Karboxyl?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Kretslinje, Fullbokad, Camouflera, Vresros, Anspelning, Oppe, Pullmanvagn