Vad betyder Karbid?

Karbid är en kemisk förening av kol och någon metall, vanligtvis med stor hårdhet och hög smältpunkt. borkarbid kiselkarbid molybdenkarbid volframkarbid kalciumkarbid som kan ge bränsle till en karbidlampa järnkarbid.. Läs vidar på Wikipedia

förening mellan kol och någon metall (eller kisel eller bor); vanligen = kalciumkarbid (för framställning av acetylengas) || -en

Synonym till Karbid?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Flabb, Spjuveraktig, Slutord, Frossare, Kuckel, Geranium, Kry