Vad betyder Karavan?

För tidskriften, se Karavan (tidskrift) Karavan är ursprungligen en grupp av resande som med sina packdjur och varor färdas genom områden där inga banade vägar finns. Karavanerna var före användandet av moderna transportmedel av betydelse för världshandeln och utgjorde den äldsta formen för förmedlandet av det internationella varuutbytet – de omnämns redan av Herodotos. Karavanen .. Läs vidar på Wikipedia

långt tåg av människor och djur i öknen; lång rad (av bilar etcetera) || -en; -er

Synonym till Karavan?

ökenfölje, ökentåg, kameltransport, safari; tåg, följe, procession; bilkaravan


Läs mer om "Karavan" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Dumming, Jordegendom, Snott, Framkomma, Satte, Spermabank, Snurrighet