Vad betyder Karakterisera?

eller karaktärisera ange det som är utmärkande för någon eller något || -de

Synonym till Karakterisera?

el. karaktärisera beskriva, skildra, teckna, kategorisera; känneteckna, utmärka


Slumpvalda ord:

Bakredskap, Boksynt, Reciprok, Krystning, Vomera, Porlande, Folkstorm