Vad betyder Kaputt?

totalt slut, förstörd, förbi || oböjl.

Synonym till Kaputt?

(ngt vard.) förstörd, fördärvad, sönder, obrukbar; slut, förbi, uttröttad


Slumpvalda ord:

Klarinettist, Bearbeta, Sublim, Ljudband, Lade, Kungstanke, Anorektisk