Vad betyder Kapsejsa?

Kapsejsa eller kapsejsning med en båt eller ett fartyg innebär att den välter över och tar in så stora mängder vatten att den blir obrukbar. Man brukar tala om att vinkeln ska vara cirka 90 grader eller mer för att den skall vara kapsejsad. År 1994 kapsejsade M/S Estonia till slagsida 133 grader och sjönk och över 850 människor omkom. == Se även == Metacentrisk höjd.. Läs vidar på Wikipedia

(om farkost) kantra; (bildlig betydelse) misslyckas: projektet, äktenskapet kapsejsade || -de

Synonym till Kapsejsa?

kantra, gå omkull, stjälpa, välta, vippa; misslyckas, inte lyckas, komma på obestånd, haverera, stranda


Läs mer om "Kapsejsa" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Jordbundenhet, Asimut, Stabbighet, Paintball, Eventuell, Finemang, Virrig