Vad betyder Kaplan?

En kaplan (tidigare kapellan, det vill säga kapellpräst, präst i kapellförsamling) var i Svenska kyrkan tidigare titeln för kyrkoherdens medhjälpare. I Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kallas kyrkoherdens medhjälpare fortfarande kaplan, vilket i Sverige motsvarar en komminister. I de fall titeln kaplan fortfarande brukas i Svenska kyrkan kan den avse biskops medhjälpare eller en präs.. Läs vidar på Wikipedia

(förr) hjälppräst; (i Finland) komminister || -en; -er

Synonym till Kaplan?

hjälppräst, kapellpredikant, huspräst; komminister, adjunkt; fältpräst


Läs mer om "Kaplan" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Kracka, Skrott, Osexig, Skalk, Prolongering, Gerillakrigare, Klockren